بدین ترتیب خود را برای یک مصاحبه شغلی آماده کنید

بدین ترتیب خود را برای یک مصاحبه شغلی آماده کنید

اگرشما خود را به خوبی برای یک مصاحبه شغلی آماده کنید حتما شانس خودرا برای تاثیرگذاشتن در اولین برخورد بالا میبرید.

روند یک مصاحبه شغلی به چه ترتیب است.

آیا میدانید یک مصاحبه شغلی چگونه انجام میشود؟ شما میتوانید همیشه دراین خصوص سئوال کرده و اطلاعات لازم را بدست آورید. این اطلاعات میتواند برای مثال شامل :

شما توسط چند نفرمصاحبه میشوید؟ محل مصاحبه شما کجا و در چه مکانیست؟ زمان مصاحبه چند دقیقه میباشد؟

باشد.

نمونه سئوالات مصاحبه شغلی رادرخانه وازقبل تمرین کنید.

ابتدا به سؤالاتی که ممکن است از شما بپرسند فکر کنید وسپس به نحوه پاسخگویی به این سئوالها . شما میبایستی تصویر خوب و دقیقی از خودتان را ارائه دهید. پس برای موفقیت ودست یافتن به یک احساس مطلوب ازقبل تا حد امکان خودرا آماده کنید. برای مثال میتوانید از یک دوست برای تمرین یک مصاحبه شغلی در خانه استفاده کنید. سوالاتی که برای این کارآماده می کنید جهت معرفی شما به کارفرما پایه گذاری شده، این سئوالات میتواند درخصوص نقش شما در یک کار گروهی ؟  نحوه برخورد شما با اختلاف نظرها در کار چگونه است؟ البته فراموش نکنید یکی از مهمترین سئوالات پاسخ به این پرسش است که کارفرما به چه دلیل میباستی شما را این شغل دانسته و استخدام کند؟

مواردی که بیانگرمهارت های شماست

شرایط و وضعیت هایی را که بیانگرمهارتهای فردی شما میباشد را توضیح دهید. برای مثال تجروبیاتی که درطول زندگی کاریتان داشته اید. اگر این کار اولین شغل شمامحسوب میشود و تا کنون تجربه ای کسب نکرده اید میتوانید از تجربیات دوران تحصیل و یا زمان فراقت خود توضیح دهید.

درخصوص کارفرمای مورد نظر مطالعه کنید

با مطالعه و کسب اطلاع درخصوص کارفرما به وضوح علاقه خودرا به کارفرمای مورد نظربیان میکنید. همچنین میتوانید ازقبل سئوالاتی  درمورد این شغل و کارفرما برای روزمصاحبه آماده کنید.

کپی مدارکتان را به همراه داشته باشید

یک کپی از مدارک خود را به همراه داشته باشید تا درزمان لازم ازآن استفاده کنید. این مورد در خصوص نمونه کار و اطلاعات تماس اشخاص معرف نیزصدق میکند. این اطلاعات میبایستی دردسترس شما باشند.

چند پیشنهاد عملی و کاربردی

لباس مناسبی را برای روزمصاحبه انتخاب و آماده کنید. لباسی که درآن احساس راحتی کرده و همچنین میتواند ظاهری مناسب و تاثیر گذار داشته باشد. ظاهری مطلوب و مناسب با شغل شما.

اگر سئوال یا مسائلی درذهن شماست که میخواهید بیاد داشته باشید که در روز مصاحبه از کارفرمایتان بپرسید. حتما کاغذ و قلم را آماده کرده و سئوال ها را برروی کاغذ یاداشت کنید.

آدرس محل مصاحبه را چک کنید و اطمینان پیدا کنید که براحتی میتوانید خودرا به محل مصاحبه برسانید. اطلاعات تماس با کارفرمارا حتما تهیه کنید تا درصورت لزوم بتوانید براحتی با ایشان تماس بگیرید.

سر وقت درمحل و زمان مصاحبه حاضر شوید و تلفن همراه خود را حتما قبل از مصاحبه خاموش کنید.

نظرخود را درمورد این مطلب بنویسید

خبرنامه جوین ورکر

جوین ورکر

جوین ورکر یک سایت کاریابی آموزشی ویژه و منحصربفرد است که به زبان ساده درسطح بین المللی در اختیارهمه مردم میباشد.دراین فضای آرام و مطمئن, جستجوی شغل، ثبت آگهی شغلی،ثبت عضویت برای ساخت و نگارش رزومه و صفحه اختصاصی امکان پذیرمیباشد. دراین سایت همچنین اطلاعات و مقالات بسیارمفید و کارآمدی در مورد مشاغل ،چگونگی تهیه رزومه یا سی وی CV،موفقیت در مصاحبه کاری، تحصیلات عالیه در داخل و خارج و دوره های متفاوت برای آینده شغلی شما منتشر میشود.

سایت کاریابی جوین ورکر